Het verschil tussen een (soms) wurgende arborapportage en de verfrissend, praktische hulp van Fuprof.

‘Ik had een arbodienst ingehuurd voor een RI&E, maar van de rapportage schrok ik behoorlijk,’ zegt Harry Molenaar van Marant BV te Heerhugowaard. ‘Mijn bedrijf is gespecialiseerd in vezelversterkte producten van kunststof en maakt daarbij gebruik van vluchtige stoffen. Die bleken allerlei risico’s met zich mee te brengen. Daarnaast stond in de rapportage dat mijn personeel teveel moest tillen.
Maar deze dingen horen bij de aard van ons werk, dus wat moest ik hiermee? Ik voorzag dat deze uitkomst de productie in gevaar zou brengen en baalde enorm van de RI&E. Deze rapportage ging me alleen maar klauwen vol geld kosten.
Daarom was ik blij dat ik Maik Passchier van Fuprof ontmoette. Ik heb hem de rapportage laten beoordelen en hij concludeerde dat die erg op theorie gebaseerd was en niet aangaf hoe ik de zaken kon verbeteren. Fuprof stelde een Plan van Aanpak voor Marant BV op en heeft de rapportage op diverse fronten aan laten passen. Marant BV heeft nu een RI&E die gebaseerd is op reële gegevens én een Plan van Aanpak waarmee ik uit de voeten kan!’

Uit het voorbeeld blijkt wel dat niet elke arbodienst zich verdiept in uw bedrijf bij het opstellen van een rapportage. Fuprof houdt altijd rekening met uw bedrijfsbelang. Goed toegepaste Arbo-regels zijn in het belang van uw bedrijf en uw werknemers. Fuprof voert risico-analyses (RI&E) uit met oog voor uw bedrijfsvoering. Met Fuprof’s Plan van Aanpak verzekert u zich van een soepele invoering van de nieuwe eisen.

Fuprof, uw Arbospecialist, staat u graag op de volgende gebieden terzijde:

 • Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Aanvullende Risico-inventarisatie & Evaluatie (AIRE)
 • Plan van Aanpak
 • Projectleiding
 • Werkplekonderzoeken
 • Taak Risico Analyse
 • Bedrijfsnoodplannen
 • Preventiemedewerker
 • Arbeidshygiënisch onderzoek
 • Voorlichting en training
 • PBZO-, BRZO- en BEVI/REVI-trajecten
 • ATEX en EVD
 • Arbozorgsysteem
 • Begeleiding in VCA-trajecten
 • Detachering