‘Dankzij AMA heeft een aanpassing in het bestemmingsplan mijn bedrijf niet de kop gekost!’ zegt Jos Rood.

Een aanpassing in de milieuvergunning eiste dat Bakkerij Jos Rood BV te Alkmaar tussen 19.00 en 06.00 uur bijna geen geluid meer mocht maken. Voor een bakkerij die in de nacht en vroege ochtenduren werkt, is dit natuurlijk een regelrechte ramp. De bakkerij was al eerder verhuisd naar een industrieterrein om de overlast van aan- en afrijdende vrachtauto’s voor de omwonenden te beperken. Helaas wil de gemeente uitbreiden, zodat er opnieuw een woonwijk vlakbij de bakkerij zal komen te liggen. De gemeente paste de vergunning aan maar keek daarbij alleen naar de overlast en niet naar de aard van het bedrijf.
Gelukkig schakelde Jos Rood AMA in. AMA legde de eisen van de gemeente naast de bedrijfsvoering en ondernam snel en adequaat actie om te voorkomen dat de bakkerij ernstig bedreigd zou worden in haar bestaan. In overleg met het bevoegd gezag kon AMA de betreffende voorschriften nog op tijd laten aanpassen, zodat Jos Rood Bakkerij alsnog voor 06.00 uur ’s ochtends haar ovenverse taart en brood kon bakken en vervoeren.

Intermediair bij aanvragen van vergunning

Het aanvragen van een (milieu)vergunning kan veel tijd kosten. Tekeningen, bodemonderzoek, geluidsonderzoek, speciale eisen waaraan de opslag van gevaarlijke stoffen

Waarop letten bij het aanvragen van een vergunning

Ben je van plan om je bedrijf te veranderen? Houd er dan rekening mee dat dat niet altijd zonder meer kan.

U wilt groeien, vernieuwen, verbeteren.
Voorkom daarbij onnodig strenge en dure milieuregels: schakel voor uw milieuzaken een specialist in. Voor de lopende milieuvergunningen, maar ook voor vernieuwingen die u door wilt voeren. AMA denkt graag met u mee vanaf de eerste schets van uw plannen. Vermijd hoge kosten in een later stadium, neem milieuzaken nu al op in uw plannen: zo worden ze soepel ingevoerd en ondervindt uw bedrijf er geen hinder van.

AMA staat u graag op de volgende gebieden terzijde:

 • Intermediair
 • Projectleiding
 • Aanvragen vergunningen
 • Afstemming ruimtelijke ordening
 • Beoordelen voorschriften (concept, ontwerp en definitief)
 • Opslag gevaarlijke stoffen (PGS, BRZO, BEVI, REVI)
 • Emissies naar de buitenlucht (NeR)
 • Bodem
 • Energie
 • Afval
 • Implementeren milieuvergunning
 • Begeleiding bij opleverings-, controle- en handhavingsbezoeken
 • Opleveringscontrole
 • Controlebezoeken
 • Handhavingsbezoeken

AMA, uw huisspecialist, kan u ook op andere terreinen helpen bij:

 • MVO
 • Milieuscan/doorlichting
 • Instructie, training en voorlichting
 • ISO 14001
 • Bedrijfsnoodplannen (BNP/BHV)
 • PBZO-, BRZO- en BEVI/REVI-trajecten
 • Detachering