Vermijd hoge kosten in een later stadium door milieuzaken mee te nemen in uw plannen: zo worden ze soepel ingevoerd en ondervindt uw bedrijf er geen hinder van.

Goed toegepaste Arbo-regels zijn in het belang van uw bedrijf en uw medewerkers. Een goed Plan van Aanpak vormt de basis!

MVO

Wat voor invloed hebben uw beslissingen op uw bedrijf voor omgeving, mens, milieu en het voortbestaan van uw bedrijf?

Milieu, Arbo en MVO hebben een directe link met elkaar. Via lean en/of six sigma zijn veranderingen eenvoudig en succesvol door te voeren!