TUNNELVIEW?

Dat woord komt niet voor in het woordenboek van AMA!
Wij staan garant voor deskundigheid waarbij alle facetten van uw vraag worden meegenomen in de oplossing. AMA richt zich juist op de mogelijkheden en staart zich niet blind op wat niet kan. Milieu-, Arbo- of MVO-regelgeving: uw bedrijf staat bij AMA centraal.

VISIE

Een duurzame en op vertrouwen gebaseerde relatie waarin gedeelde kennis tot succesvolle samenwerking leidt.

RESULTAAT

Milieu-, Arbo- en MVO-aspecten zijn, worden en blijven onderdeel van de bedrijfsvoering terwijl u zich met uw eigen specialisme bezighoudt.

WIE?

MAIK PASSCHIER
LinkedinMail

Maik is veiligheidskundige en heeft een werktuigbouw- en bedrijfskundige achtergrond met een ruime dosis Milieu- Arbo-, MVO- en zorgsysteemervaring. Dankzij deze combinatie kan hij u bijstaan op zowel probleeminhoudelijk als op technisch en organisatorisch gebied. Ook de communicatie met externe partijen is bij AMA in vertrouwde handen.

Wil je onderdeel worden van ons team van specialisten? Dat kan als freelancer of als medewerker. Reageer via ons contactformulier en wij komen daar zo spoedig mogelijk op terug!

Sabine Lodema


Naast asbestdeskundige conform de SC 570 is Sabine Lodema actief bij het opzetten en onderhouden van diverse kwaliteits- en veiligheidssystemen, alsmede het geven van bijbehorende cursussen.

Helma Zonneveld


Helma Zonneveld heeft een klein en frisse arbodienst die korte lijnen hanteert, maatwerk levert en werkgevers totaal ontzorgt als dat gewenst is. Door het contract met uw huidige arbodienst op te zeggen bespaart u kosten! Registratie is gratis, net als alle ziek- en betermeldingen. Deze arbodienst rekent ook geen abonnementskosten.

Peter Bakkum


Peter Bakkum is coach en trainer. Hij heeft daarbij aandacht voor de mens in geheel. Voor hem gaat veiligheid niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook over je veilig voelen. Alleen als je je ook veilig voelt, ben je in staat om optimaal te presteren. Optimaal presteren staat bij Peter gelijk aan: duurzaam inzetbaar zijn, focus op eigen ontwikkeling houden en prettig leven. Peter werkt zoals hij leeft: oprecht geïnteresseerd in de ander en met een glimlach op zijn gezicht.

Ron Westerveld


Ron Westerveld is gespecialiseerd in geluid en trillingen.  Hij doet onderzoek voor en geeft advies aan bedrijven en overheid.