‘Dankzij Fuprof heeft een aanpassing in het bestemmingsplan mijn bedrijf niet de kop gekost!’ zegt Jos Rood.

Een aanpassing in de milieuvergunning eiste dat Bakkerij Jos Rood BV te Alkmaar tussen 19.00 en 06.00 uur bijna geen geluid meer mocht maken. Voor een bakkerij die in de nacht en vroege ochtenduren werkt, is dit natuurlijk een regelrechte ramp. De bakkerij was al eerder verhuisd naar een industrieterrein om de overlast van aan- en afrijdende vrachtauto’s voor de omwonenden te beperken. Helaas wil de gemeente uitbreiden, zodat er opnieuw een woonwijk vlakbij de bakkerij zal komen te liggen. De gemeente paste de vergunning aan maar keek daarbij alleen naar de overlast en niet naar de aard van het bedrijf.
Gelukkig schakelde Jos Rood Fuprof in. Fuprof legde de eisen van de gemeente naast de bedrijfsvoering en ondernam snel en adequaat actie om te voorkomen dat de bakkerij ernstig bedreigd zou worden in haar bestaan. In overleg met het bevoegd gezag kon Fuprof de betreffende voorschriften nog op tijd laten aanpassen, zodat Jos Rood Bakkerij alsnog voor 06.00 uur ’s ochtends haar ovenverse taart en brood kon bakken en vervoeren.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment