Het aanvragen van een (milieu)vergunning kan veel tijd kosten. Tekeningen, bodemonderzoek, geluidsonderzoek, speciale eisen waaraan de opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen, bestemmingsplan… Zomaar enkele onderwerpen waarnaar geregeld gevraagd wordt in vergunningtrajecten. Niet alleen de onderwerpen lopen uiteen, ook de kennis en de partijen die over deze specifieke kennis beschikken lopen uiteen. Een architect is geen geluidsspecialist evenmin als dat een bodemonderzoeker verstand moet hebben van opslag van gevaarlijke stoffen. Kortom, bij het aanvragen van vergunningen zijn veelal diverse partijen betrokken. Als ondernemer ben je druk bezig met je eigen specialisme en heb je geen tijd om al deze partijen op de juiste manier met elkaar in contact te houden en te doorgronden of zij hun werk op de juiste wijze uitvoeren. Daarnaast wil een gemeente-ambtenaar op de vervelendste momenten ook nog informatie hebben.

Door de kennis en kunde van Fuprof in te zetten, kun je er van op aan dat het gehele communicatietraject dat ontstaat bij een vergunningaanvraag op de goede manier en volledig opgepakt wordt. Dit kunnen wij realiseren doordat wij als aanspreekpunt voor alle partijen bereikbaar zijn, zo zorgen wij er ook voor dat het dossier altijd volledig en “up-to-date” is.

Doordat wij naast de taal van de ondernemer ook de taal van de overheid begrijpen vormt Fuprof de ideale spil tussen alle partijen, onduidelijkheid wordt in een vroeg stadium weg genomen.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment