De bouw- en magazijnsector heeft recentelijk cijfers bekend gemaakt over de arbeidsongevallen in de branche.

Wat blijkt, er zijn veel maatregelen getroffen om de veiligheid te verhogen. Toch zijn er nog veel vraagtekens hoe de veiligheid nog verder te verhogen. “Een accuboormachine is bijna niet veiliger te maken” enerzijds en “alleen een veiligheidshesje is niet genoeg” anderzijds.

Toch heerst bij veel bedrijven het gevoel dat de maatregelen op raken. Wat moeten we nu?  We moeten naar een hoger niveau van veiligheid is een veel gehoorde kreet. Een hoger niveau? Jazeker, cultuurverandering!  Natuurlijk is cultuurverandering een logische en een goede stap. De vraag is wel op welk moment zetten we deze stap en wat houdt “cultuurverandering” dan in? Pas als alle maatregelen “op zijn” of juist voordat je maatregelen uit gaat werken? Volgens mij moet je eerst bewust zijn van de risico’s alvorens je er bewust veilig mee om kunt gaan.  Wij zijn echter als medewerker/mens toch snel geneigd om een genomen risico goed te praten. Veelal levert dit direct een besparing van financieel belang op, wat heel belangrijk is toch?

Bewust genomen risico’s gaan (gelukkig) ook nog te vaak goed waardoor de risico’s in de loop der tijd ook nog eens onderschat worden in plaats van dat ze overschat zouden moeten worden.

Terug naar cultuurverandering, hoe werkt dat dan?  Er wordt naar mijn mening veel te vaak gedacht dat hiervoor “alles op zijn kop moet”…  Laat mij uitleggen waarom dit niet nodig hoeft te zijn!  Laten we onszelf focussen op de risico’s waar we tijdens ons dagelijks werk aan bloot gesteld worden en die bewust en gestructureerd in kaart te brengen.  Een werkplek is veelal een verzameling van voorwerpen, mensen, kleuren, machines, stoffen, geluiden, geuren etc.  Neem eens de tijd om rustig op je werkplek te gaan staan en een paar minuten om je heen te kijken. Waarschijnlijk heb je jezelf niet eerder beseft dat ook op jouw werkplek op zijn minst een aantal van bovenstaande voorbeelden terug te vinden zijn.

Als je nu je omgeving eens rustig in je opneemt ga je gevaarlijke situaties en handelingen één voor één waarnemen (hier heb je geen opleiding voor nodig…). Hierdoor word je bewust van je eigen werkomgeving.  Hoe vaak heb jij op zo’n actieve wijze naar je werkplek gekeken? Gun jezelf en jouw medewerkers de kans en de mogelijkheid om op deze manier aan het werk te gaan en je hebt feitelijk de eerste stap en mogelijk de belangrijkste stap gezet in de gevreesde cultuurverandering!  Bewust veilig werken is een activiteit waaruit resultaat ontstaat… een verbeterde veiligheid!

Bewust veilig werken zal echter niet altijd de enige maatregel zijn die getroffen moet worden om de veiligheid te waarborgen. De kans op succesvolle maatregelen wordt door deze aanpak wel enorm vergroot.  Hier komen maatregelen en cultuur dus feitelijk samen: bewust en veilig werken waarborg je door vooraf de risico’s op de juiste waarde in te schatten. Immers, pas als je een risico kent, kun je er wat aan doen!

Veiligheid begint dus met een cultuur waarin iedereen verantwoordelijk krijgt en neemt om bewust naar je werkplek en werkzaamheden te kijken.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment