Al jaren actief met Fuprof Milieuadvies, Arbo & MVO lanceerde Maik Passchier nog niet zo lang geleden Ergowebshop.nl. Een vanzelfsprekend voortvloeisel uit zaken, waar hij op diverse werkvloeren vaak genoeg letterlijk tegenaan loopt.

Namens Fuprof Milieuadvies, Arbo & MVO houdt Maik zich voor verschillende bedrijven bezig met onder meer werkplekonderzoeken en risico-inventarisaties. Het advies dat daarop volgt, heeft alles te maken met de mogelijke realisatie van een betere en veiligere werkplekinrichting. De Alkmaarse ondernemer werkt voor de meest uiteenlopende klanten, van kantooromgevingen tot grote industriële bedrijven. “Mijn adviezen variëren van het leveren van ergonomische hulpmiddelen als bureaustoelen, toetsenborden en beeldschermverhogers, tot de efficiënte en veilige herinrichting van een complete werkvloer. Daarbij is het zaak om goed naar werkplekken te kijken en ervoor te zorgen, dat iemand er op de juiste wijze bezig is.” Met optimale werkbaarheid begint volgens Maik duurzaamheid. “Een gezonde werknemer verzuimt niet, valt zodoende niet uit en kan prettig en gezond blijven werken tot aan het pensioen.”

 

De Economische Commissie hamert wat duurzaamheid betreft nogal op de zogenaamde drie p’s: profit, people, planet. Uiteraard ligt Maiks focus vooral op de middelste; de mens. “Sowieso ben ik vaak bezig met de fysieke menselijke aspecten. Een gezonde dosis fitheid, veiligheid en daarmee dus ook werkbaarheid vormen met elkaar de basis voor een langdurige, verantwoorde werksituatie. Wat iemands werk ook is. Elke werkgever heeft de plicht om zijn medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken en elke medewerker heeft recht op een veilige arbeidsplaats. Zowel het Burgerlijk Wetboek als het Arbobesluit geven dit duidelijk aan. Dit is ook logisch, want niemand zit te wachten op zieke medewerkers. Die kunnen een ondernemer dagelijks onnodig veel geld kosten…” Om dat laatste voor iedereen te voorkomen, zet Maik zich met beide takken van zijn bedrijf dagelijks vol gedrevenheid in. “Denk naast het welzijn van kantoorpersoneel ook aan talloze aspecten op de werkvloer. Dan heb ik het over tillen, duwen, trekken, blootstelling aan onder meer geluid en gevaarlijke stoffen. Door daar op een goede manier mee om te gaan, blijven medewerkers gezonder en creëer je een klimaat van fijn en verantwoord samenwerken voor de lange termijn. Dat heet duurzaamheid.”

 

Rond de juiste werkplekinrichting bestaat bij menigeen nogal wat onbekendheid, weet Maik uit ervaring. Niet alleen onder medewerkers zelf, maar tevens op managementniveau. “In alle lagen van een bedrijf valt veel te behalen op het gebied van werkplekinrichting. Belangrijk is, om iedereen risicobewustwording mee te geven. Met mijn specifieke kennis over dergelijke processen kan ik daarin het nodige voor een klant betekenen.”

Duurzaamheid en arbeidsomstandigheden gaan altijd en overal hand-in-hand. Wie het intern onvoldoende op orde heeft, loopt het risico om uiteindelijk een stuk winst te laten liggen. Simpelweg omdat over de hele bedrijfslinie minder efficiënt wordt gewerkt. Maik adviseert derhalve de boel op tijd aan te pakken. “Komend najaar opent de Europese Commissie een subsidiepot waarmee tot liefst vijftig procent van duurzaamheidsinvesteringen die een ondernemer doet, kan worden gefinancierd. Ook dat aanvraagtraject kan ik verzorgen.”

Duurzaamheid is van alle tijden en begint bij de mens zélf, oppert Maik. Van daaruit valt naar buiten toe steeds meer te verbeteren. “In gesprekken met ondernemers citeer ik soms Henry Ford: ‘Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort organisatie.’ Met een gulle glimlach zijn we het dan al snel eens.”

Tekst/fotografie: Arjan Hoogvorst

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment